↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

488 99 268
952 36 882

Besøksadresse

Stensrudvegen 3
2335 STANGE
  1. Beskrivelse

 

Kvarnstrands & Stridsbergs A/S 

Kvarnstrand & Stridsberg er en av Norges ledende leverandører av skjærende verktøy til sagbruksindustrien.

Kundene befinner seg fra lengst i sør til lengst nord i landet vårt.

Hovedmålgruppen er sagbruk og høvlerier, men også papir, cellulose,møbelindustrien,metallindustrien, snekkerverksteder og enkeltkunder er representert.

Historien om Kvarnstrands & Stridsbergs  A/S

Stridsbergs Norge A/S startet opp i Oslo 1. januar 1987 som datterselskap av Stridsbergs og Biörck, Trollhättan med 4 ansatte.

I 1993 ble Stridsbergs Norge A/S et selvstendig selskap. Nye eiere tok over i 2012, og 01. juli 2018 fusjonerte vi med Kvarnstrands Verktøy Norge As.

Vi holder  til på Stange, ca. 1 mil syd for Hamar. (Se kart)

 

Historien bak Kvarnstrands & Stridsbergs produkter er ikke glemt, med 18 ansatte gjør vi halvfabrikata om til et ferdig produkt.

Dette skal gjøre våre nye og gamle kunder fornøyde; på slipeservice og nytt verktøy.

Vi har meget moderne maskinpark som tilfredsstiller markedets mest krevende presisjon og kundens behov.

 

Produktene vi jobber med i dag er fresere, huggkniver sirkelsagblad, båndsagblad i alle dimensjoner.

våre nye og gamle kunder fornøyde; på slipeservice og nytt verktøy.

Vi har meget moderne maskinpark som tilfredsstiller markedets mest krevende presisjon og kundens behov.

 

Kontakt oss hvis dere skulle ha noen spørsmål rundt våre produkter 

traffic