↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon


900 41 504

Besøksadresse

Eikelandsheiane 1
5640 EIKELANDSOSEN
  1. Beskrivelse

 

Velkommen til Sol og vindkraft AS

Vi leverer og monterer solceller og vindturbiner over hele Norge.

Solceller bidrar til lavere kostnader når dere produserer egen energi, og kan redusere andelen energi som kjøpes fra nettet. Det gir dere en grønn profil, samtidig som det bidrar til det grønne skiftet. Landbruket har ofte bygg med store takflater som egner seg svært godt til solceller. Det gjør at solceller kommer godt ut sammenlignet med andre energibesparende tiltak.

Krav nasjonalt og fra EU
Både nasjonalt og i EU stilles det stadig strengere krav til energiløsninger og redusert strømforbruk. Det er en ønsket politikk at landbruket skal blir grønnere, og det er foreslått økt Co2-avgift. Solceller er en kostnadseffektiv måte å redusere strømforbruket.

Når dere skal velge riktige solceller til landbruket, er det flere ting å ta hensyn til. Det første dere må tenke på er hvor stort anlegget skal være. Har dere et stort energibehov er det gunstig å installere et så stort anlegg som mulig, slik at kostnad pr. produsert kW blir lavest mulig. Ideelt sett bør dere bruke mest mulig av den produserte energien da dette er mer lønnsomt enn å selge overskuddsenergi tilbake til nettet.

Taket påvirker mulighetene
Fordelen i landbruket er at byggene ofte har store takflater. Dermed er det god plass til anlegg som produserer store mengder energi. Man har gode muligheter til å plassere eller vinkle panelene i best mulig retning for å få mest mulig innstråling fra sola. Våre elektrikere kan bistå dere med å velge den løsningen som passer best for dere.

Hvor mye strøm det er mulig å spare ved å installere et solcelleanlegg, er først og fremst avhengig av størrelsen på anlegget og hvor mye strøm som produseres. Et solcelleanlegg på flatt tak vil kunne produsere omtrent 130 kWh pr kvadratmeter årlig. Dette betyr at et 500 kvadratmeter stort tak vil kunne gi en årlig produksjon på omtrent 65 000 kWh.

Faktorer som påvirker energiproduksjonen
Værforhold gjennom året, solforholdene og plassering og vinkling av panelene er viktige faktorer som vil påvirke hvor mye anlegget kan produsere, men gjennomsnittlig regner man at solceller utnytter ca 85% av maks kapasitet ved norske forhold. Ofte vil landbruket ha gode solforhold ettersom byggenes høyde og størrelse gjør at man unngår skygger fra nærliggende hindringer. Vi kan hjelpe dere med mer presise utregninger og informasjon om hvordan solceller kan hjelpe dere etter en befaring. På den måten sikres dere et solcelleanlegg som er tilpasset deres behov.

Innovasjon Norge!
For landbruket har Innovasjon Norge støtteordninger for montering av solcelleanlegg. For mer info, se link.

LAVERE STRØMREGNINGER Avhengig av hvor stort anlegg du kan installere, kan du endre strømregningen din drastisk. Lad el-bilen gratis, sommermånedene kan du få penger igjen fra strømleverandøren!

ØK VERDIEN PÅ BOLIGEN Solceller har vist seg å kunne øke verdien på boligen med opptil 17%. Hus med solcellepaneler omsettes også inntil 20% raskere.

LITE VEDLIKEHOLD Solcellepaneler er så godt som vedlikeholdsfrie. Etter at anlegget er satt opp, kan det være lurt å vaske paneler for pollen og støv en gang i året, for maks ytelse.

OVERVÅKING Du får tilgang til app der du kan følge med på produksjonen fra hele anlegget til enhver tid.

MILJØVENNLIG Reduser karbon avtrykket ditt. De grønne fordelene ved solceller er godt dokumentert.

Kontakt oss for en gratis befaring

traffic