↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

.
  1. Beskrivelse

Læringsverkstedet er Norges største private barnehagekjede, og har en rekke barnehager i Agder. Vi er et selskap som drives med stort engasjement og delaktighet fra eierne våre, og er for øvrig den eneste nasjonale barnehageaktøren hvor begge eierne er pedagoger. Det er et stort fokus på kvalitet og pedagogisk utvikling.

Læringsverkstedet har som mål å utvikle og drifte Europas beste barnehager, der barn kjenner seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og medarbeiderne får alle muligheter til å gjøre en god jobb. Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er.

Lekende læring, samspill og mestring står i fokus når vi jobber med Læringsverkstedets visjon. Vi skal få verdens viktigste verdier til å vokse,- og vi skal bidra til at barna kan utvikle seg til den beste utgaven av seg selv. Vi arbeider for at barna skal få oppleve det vi kaller hjertekultur. Barna skal være aktive deltakere i et trygt og godt psykososialt leke- og læringsmiljø. Personalet har faglig fokus og jobber med å etablere gode relasjoner for å styrke barns følelse av egenverd og evne til sosialt samspill. Vi jobber systematisk for å stadig forbedre praksis der mestring og glede står i fokus i vårt arbeid med å innfri områdene i rammeplanen.

Læringsverkstedet har 41 barnehager i Agder. Alle barnehagene arbeider med Læringsverkstedets visjon, men drives for øvrig som selvstendige enheter med hvert sitt særpreg. På landsbasis er det ca 240 Læringsverksted-barnehager. Læringsverkstedet har konseptbarnehager i forhold til natur,- idrett, -musikk, og Solkollenbarnehager med utvidet kristent formål. Du kan lese mer om Læringsverkstedet og hver enkelt barnehage på laringsverkstedet.no