Sarens Kranservice AS
↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 78 101

Besøksadresse

Husøyveien 131
4262 AVALDSNES
  1. Beskrivelse

Alle typer løfteoppdrag

nothing too heavy, nothing too high

Sarens Kranservice AS startet sin virksomhet i 1992. I 2007 inngikk bedriften i Sarensgruppen. Ved hjelp av vår avanserte maskinpark, våre fagfolk og samarbeidspartnere, kan vi i dag ta hånd om de fleste typer løfteoppdrag. Som ledd i vår satsing kjøpte selskapet høsten 2008 bedriften Verdalskrana AS.

Kvalitet og sikkerhet
Sarens Kranservice har et kvalitetssikringssystem etter ISO 9002-standarden. Sikkerheten ivaretas gjennom internkontroll og stadig videreutdanning av ansatte. Kvalitet og sikkerhet er sterkt fokusert i Sarens Kranservice AS.

Bred erfaring
Sarens Kranservice har gjennom mange år levert løftetjenester til olje- og gassindustrien, til bygg og anlegg og annen industri. Slik har vi bygd opp en bred og god kompetanse innen alle typer løfteoppdrag, og spesielt fremheves selskapet kompetanse innen tungløft, som er unik i norsk sammenheng.

Tilgjengelighet
Vi er disponible 24 timer i døgnet, og våre egne servicefolk gjør fleksibiliteten fullkommen. Alle oppdrag utføres i henhold til alminnelige kontraktbestemmelser, vedtatt av Kranutleiernes Landsforening.