↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

74 84 08 80

Besøksadresse

Kjøpmannsgata 26
7500 STJØRDAL
  1. Beskrivelse

Advokatfirmaet Welde ble etablert i 1982, og er med sine 40 år Stjørdals eldste advokatfirma! 

Våre tjenester:

- Alminnelig praksis

- Familierett

- Barnevern

- Arv / skifte / dødsbo

- Fast eiendom og tingsrett

 - Plan- og bygningsrett

- Bygg- og entrepriserett

- Odel og landbruksrett

- Ekspropriasjon og skjønn

- Jordskiftesaker

- Kontrakter og avtalerett

- Forbrukerjuss

- Trygderett

- Erstatning

- Strafferett

- Forsvareroppdrag

- Bistandsadvokat

- Arbeidsrett

- Selskapsrett

- Konkursbo

- Tvangsfullbyrdelse og konkurs