↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

74 84 00 40

Besøksadresse

Stokkmoveien 2
7500 STJØRDAL
  1. Beskrivelse

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med nærmere 1200 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kunden har bidratt sterkt til vår suksess. Vi etterstreber til enhver tid å ha nær og god kundekontakt på alle nivåer i organisasjonen fra kontor, partner og til den enkelte medarbeider du møter.

BDO tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt foretaksservice. Kundene våre spenner fra store børsnoterte konsern til mindre familieeide bedrifter. Våre medarbeidere er økonomer, revisorer og advokater med sterk faglig tyngde og stor breddekunnskap.

Internasjonalt er BDO til stede i nærmere 138 land og teller 50 000 ansatte. Vi samarbeider tett med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder med spesielle rådgivningsbehov.
BDO AS, et norsk aksjeselskap er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar og en del av det internasjonale BDO-nettverket som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.
BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma.