↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

905 86 300

Besøksadresse

Værnesgata 9
7500 STJØRDAL
  1. Beskrivelse

Velkommen til Stjørdal bygdeservice SA
Vi er et firma bestående av gårdbrukere med erfaring fra mange typer oppdrag, og som også disponerer et bredt spekter av utstyr. Vi er velskolert og våre medlemmer har mange typer sertifikater og godkjenninger. Vi har et innarbeidet HMS-system med gode rutiner.

Vi utfører alle typer oppdrag for private, bedrifter og den offentlige sektor. Ta kontakt for nærmere informasjon!

Om oss

Stjørdal Bygdeservice SA er et foretak dannet av en gruppe selvstendig næringsdrivende gårdbrukere. Foretaktet ble etablert i 2003, og nå i 2020 har vi 26 medlemmer, samt flere som kan leies inn på timebasis.
Ved hjelp av felles markedsføring, fakturering og organisering av oppdrag til medlemmene, kan vi tilby en lav timepris.

Fordelene med oss

  • Vi har et fleksibelt mannskap som har bred arbeidserfaring og som har et bredt spekter av redskap og utstyr
  • Vårt mannskap stiller på kort varsel og til "alle" døgnets tider
  • Vi kan leies til korte eller lange oppdrag - alt etter hva kunden ønsker
  • Vi samarbeider med mange bedrifter og entreprenører og kan organisere og koordinere større oppdrag der vi ikke har alle resurser selv