↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

971 46 177 / 905 31 908

Besøksadresse

Bølevegen 154
3713 SKIEN
  1. Beskrivelse
  • Skjønn/skadetakst
  • Naturskadetakst
  • Registrering
  • Byggelånsoppfølging
  • Tilstandsrapport
  • Reklamasjonsrapporter
  • Byggesøknader/Prosjektering

 

Taksttjenester Grenland as ble etablert jan 2016. Firmaet, gjennom eiere har mer enn 40 års praksis i takst av bygninger og konsulenttjenester.

Vår lange erfaring knyttes til skadetakst, tilstandsrapporter, eierskifte/reklamasjonsrapporter og verditaksering.

Vi utfører uavhengige kontroller og  byggelånsoppfølging.

Ved byggesøknad kan vi bistå som ansvarlig søker og prosjekterende.

Ved byggearbeider vil vi kunne bistå med råd og veiledning.

 

Helge Langeland: 971 46 177

Terje Sandersen: 905 31 90

Godkjenninger og sertifiseringer