↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 41 221

Besøksadresse

Hydrovegen 55
3936 PORSGRUNN
  1. Beskrivelse

Forretningsideer som utvikles gjennom inkubatorer, lykkes oftere enn andre
Uansett hvor god en ny forretningsidé er, blir den bare en idé ikke forretning hvis den ikke blir realisert. Veien fram til realisering er imidlertid ofte lang og full av utfordringer. En inkubatorbedrift står betydelig sterkere rustet til å møte disse utfordringene. Forretningsideer som allerede i tidlig fase blir videreutviklet gjennom en inkubator har betydelig større sjanse til å lykkes enn andre.
 
Vi ser ofte at kreative gründere er eksperter på sin idé, og ikke nødvendigvis på forretningsdrift. Ofte mangler alt fra nettverk, kontorer og støttefunksjoner, til kapital og kompetanse på forretningsutvikling. For å få tidligfase-finansiering må man ofte forsere en «jungel» av lover og regler.
En gründer må forsere en jungel av lover og regler.
Når ideen, og etter hvert forretningen, er klar for testing og pilotering, er det behov for enda mer kapital. For en gründer med en god idé, men med begrensede ressurser, kan det derfor være en tøff og ensom reise. Som inkubatorbedrift kan reisen bli adskillig mer behagelig.

Kompetanse, støtteapparat og nettverk
Inkubasjon er en innovasjonsprosess som skal gi nye eller etablerte bedrifter med en ny forretningsidé bedre muligheter til å utvikle sin idé til en lønnsom og levedyktig forretningsvirksomhet. Gjennom industri-inkubatoren får gründeren tilgang på:

  • Administrative støttetjenester
  • Forretningsutviklingskompetanse
  • Patentrådgiving
  • Kapital og kapitalinnhenting
  • Industrinettverk
  • Infrastruktur
  • etc.

En inkubasjonsprosess gir bedre muligheter til å utvikle en lønnsom og levedyktig forretningsvirksomhet.
 
Som inkubatorbedrift vil en gründer også ha fordelene av å kunne være fysisk til stede i et miljø hvor bedriftene kan lære av hverandre, og dra nytte av å være flere bedrifter med samme behov og utfordringer.
Inkubasjonsideer lykkes bedre
Erfaringen viser at inkubatorer øker antall bedriftsetableringer i det området de etableres. Forretningsideer som utvikles i inkubator fra tidlig fase, blir dessuten mer levedyktige og eksisterer lenger som bedrift. Statistikken viser at en større andel av bedriftene som deltar i inkubasjon fremdeles er i drift etter tre år, enn de som ikke har vært med i inkubator.

Forretningsideer som utvikles i inkubator blir mer levedyktige og eksisterer lenger som bedrift.
 
Gjennom hjelp til å strukturere bedriften, utvikle forretningsplan og komme i kontakt med de rette menneskene har en inkubatorbedrift betydelig større mulighet til å få realisert sin forretningsidé enn andre.

Øker lokal kompetanse
For distriktet der inkubatoren blir etablert blir det svært ofte positive ringvirkninger. Inkubatorer trekker erfaringsmessig til seg kompetanse og øker sjansene for å beholde høyt utdannet arbeidskraft.