↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

09700
  1. Beskrivelse

Norsk Gjenvinning-konsernet leverer tjenester og produkter innen aktivitetsområdene gjenvinning av husholdningsavfall, næringsavfall og metaller, samt industriservice, riving og miljøsanering.

Startet som en liten skraphandel i Oslo for over 80 år siden. Gjennom oppkjøp og organisk vekst, har konsernet bygget opp kompetanse og ressurser som gjør oss til en solid leverandør av produkter og tjenester innenfor miljø og gjenvinning.

Konsernets årlige omsetning er på 3,75 milliarder kroner og vi har ca. 33.000 kunder.

Vi er Norges største gjenvinningsaktør med en markedsandel på 25-30 %.

Lokal miljøinnsats
Hver dag bidrar våre ansatte i hele Norge til en global miljøinnsats i sitt eget nærmiljø. Norsk Gjenvinning-konsernet håndterer årlig over 1,5 millioner tonn avfall, og innsatsen er et viktig bidrag til Norges miljøregnskap.

Konsernet har ca. 1.450 ansatte ved over 90 adresser (kontorer og anlegg) i Norge. Ved anleggene produseres bl.a. råstoffer som er viktige handelsvarer både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk Gjenvinning-konsernet eies av VV Holding AS, et selskap som kontrolleres av Altor.