Hadsel Asvo AS
↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

76 11 86 00

Besøksadresse

Strandgata 58
8445 MELBU
  1. Beskrivelse

Visjon og verdier

Vi ønsker å bidra til å stimulere den enkeltes muligheter og derav kommer bedriftens visjon: «Arbeidsglede og utvikling».

Bedriften legger vekt på at alle ansatte skal opptre med respekt og faglig dyktighet overfor alle vi er i kontakt med. Bedriftens verdisyn skal prege arbeidsdagen for alle ved Hadsel ASVO AS.

Hver enkelt har krav på individuell oppfølging og tilrettelegging. For å sikre brukermedvirkning hos oss har vi jevnlige møter (allmøter, avdelingsmøter og medarbeidersamtaler). Vi ønsker at alle utarbeider sin egen plan og er med i planlegging av sin arbeidsdag.

Les mer om vår visjon og verdier her.

 

Tiltakene

Vi er tilbydere av arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid) med 20 plasser. Alle som har, eller forventes å få innvilget uføretrygd, kan søke på en VTA-plass. Les mer.

Vi har et team jobbveiledere som tilbyr arbeidsmarkedstiltakene AFT (arbeidsforberedende trening), Oppfølging og Avklaring. Vi har også et samarbeid med Flyktningtjenesten i Hadsel kommune om å bistå deltakere i Jobbsjansen og Introduksjonsprogrammet med å knytte kontakt med arbeidslivet. Den enkelte jobbsøker får sin egen jobbveileder som samarbeider med dem for å nå deres mål. Les mer.

Bedriften kan også tilby lærekandidatplasser innenfor 6 fag. Våre arbeidsledere har bred erfaring innen ulike yrkesfag som for eksempel trevare, vaskeri, butikk, yrkessjåfør og gjenvinning. Les mer.

 

Avdelinger og lokasjon

Bedriften holder til i funksjonelle lokaler ved innkjøringa til Melbu. Her har vi vårt vaskeri, snekkerverksted, serviceavdeling, makuleringstjeneste, kantine, jobbveiledere og administrasjon. Vi drifter Hadsel kommunes hjelpemiddellager fra Kringla et tidligere bakeri. Vi eier et tidligere bankbygg i Melbu sentrum som huser Sareptas bruktbutikk. I tillegg drifter vi gjenvinningsstasjonen på Børøya for Reno-Vest.

 

Kontakt oss