Advokatfirmaet Skjold AS
↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

970 23 995

Besøksadresse

Gårdsalléen 2
8400 SORTLAND
  1. Beskrivelse

John-Petter Karlsen MNA

Utdannelse:
2008 2013, Universitetet i Tromsø Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:
2016 dd Advokat, Advokatfirmaet Skjold AS
2014 2016 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Finn, Harstad
2013 2014 Løytnant VAB, Forsvarets Høyskole, Oslo
2014 2014 Trainee, Codex advokat Tromsø AS, Tromsø
2012 2013 Trainee, Steenstrup Stordrange AS, Tromsø
2011 2014 Saksbehandler og IKT-rådgiver, Jusshjelpa i Nord-Norge Tromsø

John-Petter Karlsen MNA er advokat og eier av Advokatfirmaet Skjold AS siden august 2016.

Advokat John-Petter Karlsen arbeider bredt innenfor flere juridiske felt, med spesialisering innenfor forretningsjuridiske fag og fast eiendom.

Kontraktsrett, forsikrings- og erstatningsrett
Fast eiendomsretts forhold
 -Byggesaksbehandling
 -Seksjonering og fradeling
 -Eiendomsmegling
Entrepriser, bygg og anlegg