Nordmek AS
↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

76 13 85 50

Vakt: 906 76 486

Besøksadresse

Jernskarveien 40
8475 STRAUMSJØEN
  1. Beskrivelse

Nordmek as ble etablert i 1999 i Jennskaret med slipp og mekanisk verksted for kystflåten.

Selskapet har hatt en jevn utvikling og i dag har vi 6 ansatte