↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

916 70 535

Besøksadresse

Måkeveien 2
8450 STOKMARKNES
  1. Beskrivelse

Vår innovasjon
Vårt firma strekker seg langt for å imøtekomme kundens behov på best mulig måte. Våre tjenester, kombinert med våre fantastiske ansatte, gjør at vi leverer kvalitet på en effektiv måte.

Om oss
Hadsel Bygg og Vedlikehold er ett entreprenør firma som er lokalisert på Stokmarknes i Vesterålen, og har et naturlig arbeids område i Nordre-Nordland og Sør-Troms. Firmaet eies og drives av Finn H Hokland.
Vi utfører oppgaver for private og offentlige byggherrer med vekt på større industri kunder.
Vi omsatte for ca. 32 mill i 2008, med et resultat på ca. 10%.
Vi har bred erfaring med arbeid på flyplasser, da vi har utført ombygginger for Avinor AS både på Andøya, Skagen og Værøy, dette dreide da seg om ESPS sikring av flyplassene.
Vi er også ofte benyttet av Avinor AS på Skagen i forbindelse med mindre ombygning og vedlikeholdsoppgaver.
Vi har de siste 2 år utført, og utfører enda, meget store betong jobber, for to større kunder med et utstøpt volum på ca. 3000 m3 betong.
Vi har også støpt ut og lagt ca. 8000 m3 betong gulv.
Vi har godt og tidsriktig utstyr for de jobbene vi utfører, og vi har engasjerte og dyktige medarbeidere som står på i team.

Tjenester

  • Betongarbeider
  • Trearbeider
  • Muring/ pussing
  • Flislegging
  • Betong boring
  • Betong saging
  • Lift og stilaser

 

Godkjenninger og sertifiseringer

  • nesco