↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked

Heum Skogservice AS

Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

412 62 779

Besøksadresse

Lyngrothveien 1
4820 FROLAND
  1. Beskrivelse

Hogst og sluttavvirke i Froland og Arendal

Din skogsspesialist - Heum Skogservice AS

Heum Skogservice AS er et hogstfirma som holder til i Froland. Vi driver med skogshogst, også kalt sluttavvirke eller foryngelseshogst, samt skogrydding langs vei.

 

Våre standarder

Heum Skogservice AS utfører normal skogsavvirkning etter Norsk Standard og EU-krav til sluttavvirkning. Dersom meget gamle trær er i partiet med trær som skal felles, får disse stå i fred.

Beslutninger om hogst skal være tilpasset skogseierens målsettinger, og være klar for hogst. Vi tar også hensyn til at ny skog skal ha mulighet til å vokse opp.

 

Hogstmetoder og miljø

Heum Skogservice AS følger internasjonale retningslinjer og standarder for skogsdrift, og vi tar bevisst hensyn til miljøet ved hogst.

Heum Skogservice AS kan utføre skogsdriften din, samt omsette tømmeret for deg. Vi tilbyr meget konkurransedyktige tømmerpriser.

 

Vi utfører sluttavvirke effektivt og miljøvennlig.

Vi er spesialister innen hogst

- stol på oss.