↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

37 02 75 18

Besøksadresse

Teknologiveien 7
4846 ARENDAL
  1. Beskrivelse

Byggpartnere AS, er en byggmesterbedrift, og driver med det meste innenfor tømrerarbeid.

Firmaet startet opp i Arendal i 1983, under navnet Byggmester Norman Anderson. I 2001 ble navnet byttet til Byggpartnere AS, og i dag eies firmaet av Norman Anderson, Nils Kristian Goderstad og John Peder Johnsen.

Fra 01.01.12 er John Peder Johnsen daglig leder.

Byggpartnere AS er medlem i Byggmesterforbundet og har sentralgodkjenning med ansvarsrett. Vi er registrert i bygg- og anleggnærings leverandørregister StartBank.

Siden midt på -90 tallet har vi hatt et godt samarbeid med IF skadeforsikring og har i dag en Spesial samarbeidsavtale. Vår jobb er å befare skaden, sørge for nødvendig førstehjelp sammen med våre samarbeidspartnere, samt utbedre alle typer byggskader. Gjennom årene har vi opparbeidet mye erfaring og rutiner for å løse alle typer bygningsskader i samarbeid med våre underentreprenører.