↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

907 61 080

Besøksadresse

Sutterøygata 8
7502 STJØRDAL
  1. Beskrivelse

Caverion Norge AS designer, produserer og installerer et bredt spekter av produkter, systemer og tjenester til yrkesbygg og industri.
Vi kan gjennomføre en teknisk totalentreprise eller foreta enkeltinstallasjoner av luftbehandlings- og røranlegg samt elektrotekniske, mekaniske og sikkerhetsinstallasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
Vi driver en utstrakt servicevirksomhet og kan påta oss ansvaret for alt teknisk vedlikehold i et bygg.
 
Om kunden ønsker det, kan vi gjennom vår Facilities Management virksomhet samordne alle støttefunksjonene til kundens kjernevirksomhet.
Caverion i Norge har en årlig omsetning på ca. 4 milliarder kroner og ca. 3500 ansatte fordelt på omtrent 60 steder.