↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 82 422

Postadresse

Industrivegen 4A
7502 STJØRDAL
 1. Beskrivelse

Velkommen til Polyproff miljøsikring AS

Polyproff Miljøsikring AS er en bedrift som driver med miljøsikring. Miljøsikringen går i hovedsak ut på radon-, vann- og frostsikring. En mer spesifisert oversikt over kompetanseområdene våre finnes under Tjenester.

Vi har sertifiserte sveisere med opp til 20 års erfaring innen faget. Produktene vi bruker er av beste kvalitet, og våre sveisere fører sveiseprotokoller og setter opp sveisekart, for å dokumentere sitt arbeid.

Vårt kontor er lokalisert i Stjørdal, men vi opererer i hele Skandinavia.

 

Om oss

Polyproff Miljøsikring AS er en bedrift som driver med miljøsikring. Miljøsikringen går i hovedsak ut på radon- og fuktsikring. En mer spesifisert oversikt over kompetanseområdene våre finnes under Tjenester. 

Vi har sertifiserte sveisere med opp til 20 års erfaring innen faget. Produktene vi bruker er av beste kvalitet, og våre sveisere fører sveiseprotokoller og setter opp sveisekart, for å dokumentere sitt arbeid.

Vårt kontor er lokalisert i Stjørdal, men vi opererer i hele Skandinavia.

 

Noen av våre referanser gjennom de siste 20 årene:

 • Motortrade/Prøven bil, Trondheim (HENT AS) 7.000 m2 (Radonsikring) 2014
 • Ski stasjon, Ski (Sarpsborg park og anlegg AS) 1.000 m2 (Grunnvannssikring) 2014
 • Rerura Heimdal, Trondheim (Solli Gulvstøping AS) 1.800 m2 (Radonsikring) 2014
 • Boligkompleks, Trondheim (Grunnarbeid AS) 200 m2 (Fuktisolering av betongdekke) 2014
 • Fordrøyningsbasseng, Malvik (Tverås AS) 120 m2 (Basseng) 2014
 • Coop Extra Støver, Bodø (Bodø bygg og vedlikehold AS) 1.000 m2 (Radonsikring) 2013
 • Ski Stasjon, Ski (Sarpsborg park og anlegg AS) 1.700 m2 (Grunnvannssikring) 2013
 • Garpenberg, Sverige (Polybulk AB) 10.000 m2 (Lagringsbasseng) 2013
 • Clarion Hotel Energy, Stavanger (HENT AS) 3.400 m2 (Radonsikring) 2013
 • Coop Obs Bygg Syd, Trondheim (HENT AS) 7.400 m2 (Radonsikring) 2013
 • Nessjordet bru, Inderøy (Farbu & Gausen AS) 121 m2 (Fuktsikring) 2012
 • Tillerbrua, Skatval (Br. Bjerkli AS) 240 m2 (Fuktisolering) 2012
 • Miljøprosjektet Gardemoen OSL (AF Gruppen) 130.000m2 (Lagringsbasseng)
 • Jan Mayn (Forsvarsbygg) ca. 1500m2 (Tildekking av PCB-masser)
 • Kjøli Gruver 30.000m2 (Tildekking av forurensende masser fra gruvedrift)
 • Røsvangen Gruver, Kvikne (Røstad Entrepenør) (Tildekking av forurensende masser fra gruvedrift)
 • Jernverket Mo i Rana (Willy Haugas) 25.000m2 (Avfallsdeponi)
 • Åremma Avfallselsdeponi, Mosjøen (Kollbjørn Nilsskog) (Avfallsdeponi)
 • Skjørdal Avfallselsdeponi, Verdal trinn 1 og 2, (Røstad). ca. 20.000m (Avfallsdeponi)
 • Bjørke Avfallsdeponi, Voss ca. 10.000m2 (Avfallsdeponi)
 • Notodden Søppeldeponi (Notodden kommune) ca. 15.000m2 (Søppeldeponi)
 • Kongsberg Søppeldeponi (Kongsberg kommune) ca. 15.000m2 (Søppeldeponi)
 • Damtetting Rolla, Bestad kommune (Leonard Nilsen og sonn) (Damtetting)
 • Tetting av betongbunker for lagring av kvikksølv (Håkon's vern i Bergen) (Avfallsdeponi)
 • Søppeldeponi, Bardu kommune (Bardufoss) ca. 5000m2 (Søppeldeponi)