↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

74 84 08 00

Besøksadresse

7520 HEGRA
  1. Beskrivelse

Hegra Regnskapskontor AS har historie tilbake til 1952, og er dermed det eldste regnskapskontoret i Stjørdal kommune. Vi er et lokalt regnskapskontor, og hovedmengden av kunder finner vi i Stjørdalen, herunder Hegra, Lånke, Skatval, Stjørdal sentrum og Meråker.  Hegra Regnskapskontor AS har alltid hatt som formål å drive regnskapsføring og økonomisk veiledning.

Vår forretningside er å bistå kundene slik at de skal kunne nå sine mål, samt optimal lønnsomhet i sin virksomhet. Vi er til for kundene, og ønsker i tillegg til det å være regnskapsfører, å framstå som en samtalepart og rådgiver. Kontoret er opptatt av å følge gjeldende regelverk og god regnskapsføringsskikk. Vi skal levere regnskapsprodukter av høy kvalitet, og bruker moderne verktøy og metoder for effektivt å oppnå det.

Godkjenninger og sertifiseringer