↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

73 87 41 00

Faks: 73 87 41 01

Besøksadresse

Kjøpmannsgata 7
7500 STJØRDAL
  1. Beskrivelse

Advokatfirmaet Erbe & Co gir bistand til næringsliv og privatpersoner.
Firmaet har hovedkontor i Munkegata 66 E i Ravnkloa i Trondheim og tilbyr kontordager på flere avdelingskontor i Trøndelag.

Advokatfirmaet ble etablert i 1997. Firmaet har i dag sju advokater. I tillegg har firmaet Tonje Eggan som kontorleder.

Advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening (medlem DNA).

Det vil for de fleste oppdrag bli laget en formell oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen inneholder bl.a. avtalt timepris og en nærmere beskrivelse av det avtalte oppdraget.

Vi gir bistand innenfor en rekke forskjellige fagfelt, se nærmere beskrivelse om dette under fagfelt.

Vi tilbyr faglig bistand av høy kvalitet.

Vi bistår både med forebyggende rådgivning og bistand i saker hvor problemer har oppstått.

Alle våre advokater har god erfaring med prosedyre ved domstolene.